Skip links

Bellows AB

Bellows bedriver handel och tillverkning av maskiner och komponenter för automatisering av tillverkningsprocesser inom svensk verkstadsindustri.

Historia
1976 övergick företaget i privat svensk ägo efter att tidigare ha varit dotterbolag till den amerikanska koncernen Bellows International. Verksamheten på den tiden var inriktad på marknadsföring av komponenter för industriautomation från europeiska och amerikanska tillverkare. Detta utvecklades med tiden och kompletterades sedermera med en egen tillverkning. 2021 blev företaget uppköpt av Martin Åkesson som idag bedriver verksamheten vidare.

Egen tillverkning
Den egna tillverkningen omfattar bl.a. ett komplett produktprogram av mindre bearbetningsenheter. Kunderna finns hos de större verkstadsföretagen där tillverkning sker i stora serier, framför allt hos personbils- och lastbilstillverkarna samt deras underleverantörer.

Verktygsmaskiner och komponenter
Importen består av både verktygsmaskiner och komponenter. Verktygsmaskiner som levereras av Schmid GmbH i Tyskland har kapacitet för tillverkning av stora bearbetningsanläggningar som kompletterar Bellows egen maskintillverkning. Komponentimporten är väl etablerad sedan företagets start.