Skip links

Fleroperationsmaskiner

Vertikala fleroperationsmaskiner HSK63-HSK100

Våra vertikala fleroperationsmaskiner kommer från Schmid Maschinen i Tyskland och är i regel skräddarsydda för sitt ändamål. De är avsedda för både stora och små arbetsstycken. Det finns en stor variation av utrustningstillbehör som verktygsmagasin, palettväxlare, rundbord för 4- och 5-axliga lösningar osv.

SE230 Schmid Horisontella fleroperationsmaskiner HSK100

Schmids ”basmaskin” sen många år tillbaka, ständigt förfinad och vidareutvecklad. Utmärkande egenskaper är stor stabilitet och relativt litet platsbehov. Y/Z finns i maskinpelaren och X-axeln i maskinbordet. Verktygsmagasinet är placerat på maskinens tak till vilken operatören har tillgång via en trappa. Kan utrustas med palettväxlare samt 4- och 5-axliga lösningar.

SE290 Schmid Horisontella fleroperationsmaskiner HSK100

En av Schmids ”tungviktare”. Maskintypen har stor slaglängd i X-Y-Z och höga spindeleffekter.Lämpar sig väl för stora artiklar. I Sverige används maskintypen bla för bearbetning av både bak- och framaxlar till lastvagnar.

SE362 Schmid Tvåspindliga Horisontella fleroperationsmaskiner HSK63

Schmids tvåspindliga maskiner finns både i 4-axligt och 5-axligt utförande och är utvecklade för bearbetning av aluminium, magnesium, mässing o.dyl. Kännetecknande är att spindlarna har individuellt justerbara NC-axlar (nollpunkter) i alla tre (X-Y-Z) huvudaxlar samt även rundbordsaxlarna. Verktygskorrektörer kan således tilldelas individuellt för varje spindel enskilt. Pendelbord gör det möjligt att ladda under bearbetningen.

SE380 Schmid Tvåspindliga Horisontella fleroperationsmaskiner HSK80

Framtagen för bearbetning av gjutgods och stål. Utrustad med kraftig verktygskoppling HSK80. I övrigt linjära mätskalor och individuella NC-axlar för varje spindel vilket gör det möjligt att köra två olika artiklar samtidigt!

SE332 Schmid Tvåspindliga Horisontella fleroperationsmaskiner HSK100

Den verkliga tungviktaren bland flerspindliga maskiner! För arbetsuppgifter där största möjliga produktivitet och stabilitet krävs. Som för alla maskintyper i programmet levererar Schmid laddutrustningar, artikelspecifika fixturer, artikelmagasin etc. och utför erforderliga anpassningar på maskinerna.

Femaxliga fleroperationsmaskiner

Vi levererar 5-axliga verktygsmaskiner i många olika utföranden. Exempel; 4:e axeln kan rotera med högt varvtal för svarvoperationer i fleropen!

Finborrmaskiner

Denna maskin är framtagen för de särskilda krav som ställs vid finborrning av exempelvis motordetaljer. Maskinen utför bearbetning i µm-området med hög repeternoggrannhet. Det unika excenterspindelsystemet tillåter radiell lägeskompensering under spindelrotation. Därmed kan även profilbearbetning utföras.

Skräddarsydda fleroperationsmaskiner

30 års tillverkning av kundanpassade och högproduktiva verktygsmaskiner har resulterat i en unik kunskapsbank. Ett antal grundkonstruktioner kan anpassas för alla upptänkliga applikationer. Specialanpassningar kräver stor erfarenhet och yrkesskicklighet för att bli tillförlitliga och driftsäkra. I annat fall kan det resultera i en ”prototyp” i dess sämsta bemärkelse. Vårt nätverk av konstruktörer och montörer med gedigen bakgrund och noggrannhet garanterar bästa resultat.

Automation, robotceller

Våra anläggningar kan levereras med bansystem och robotladdning efter kundönskemål. I systemen kan även automatisk montering och mätstationer ingå.